Mesleki Gelişim Anketler

Anketler

Değerli katılımcı, bu anketlerden elde dilecek sonuçlar ileride düzenlenecek hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin daha verimli ve etkili şekilde yürütülmesine ışık tutacaktır. Anket kapsamında vereceğiniz bilgiler sadece bu çalışmalarda değerlendirilecek, başka bir amaç için kullanılmayacaktır. Katkılarınız için teşekkür ederiz. (Anketler Faaliyet numaralarını da belirilterek merkezi ve mahalli faaliyetlerde uygulanabilecektir.)

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü


 
Uygulanabilecek Anketler


1. 2014 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerini Değerlendirilme Anketi. Katıldığınız hizmetiçi eğitim faaliyetini tüm yönleriyle değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

2. 2014 Yılı Hizmetiçi Eğitim Falliyetleri Kazanımların İzlenmesi Anketi. Bu anket, katıldığınız hizmetiçi eğitim faaliyetinin etkilerini izlemek değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

3. 2014 Yılı Hizmetiçi Eğitim İhtiyacını Belirleme Anketi. * Y E N İ *  Bu anket, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm personelin hizmetiçi eğitim ihtiyacını belirlemeye yönelik olarak hazırlanmıştır.

 


 

Tamamlanan Anketler

 

2012 Yılı Hizmetiçi Eğitim İhtiyacını Belirleme Anketi.   >>> Anket Sonuçlarını görmek için >>>

 

 Yayın:28.06.2012 - Güncelleme:24.03.2014 - 15:58 - Görüntülenme:336215