Mesleki Gelişim Fatih Projesi

Fatih Projesi

3. FATİH Projesi Eğitimleri

Fatih Projesi kapsamında yapılacak olan eğitimlere ait valilik yazısı,  FATİH Projesi-Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursuna ait güncellenen program (EK-1)  ile  yeni düzenlenecek olan  FATİH Projesi-Hazırlayıcı Eğitim Kursuna  ait   hizmetiçi eğitim   programı  (EK-2)  ektedir.  Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin bu etkinlik programları doğrultusunda mahalli olarak düzenlenmesi  hususunda  bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


Konuya ilişkin yazımız ve eklerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

      Valilik yazısı

      Ek 1-  FATİH Projesi-Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu (3 sayfa- )

      Ek 2-  FATİH Projesi-Hazırlayıcı Eğitim Kursu (4 sayfa)

      Fatih Projesi Eğitmenleri

 


2. "FATİH Projesi - Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu" Mahalli Eğitimleri

Eğitimde Fatih Projesinin bileşenlerinden bir tanesi de öğretmenlerimizi derslerinde bilişim teknolojisi araçlarını ve eğitim içeriklerini aktif olarak kullanacak bilgi ve beceriye kavuşturmaktır. Bu kapsamda yapılacak olan hizmetiçi eğitim faaliyetleri ile öncelikli olarak ortaöğretim kurumlarından başlamak üzere tüm öğretmenlerimizin eğitimden geçirilmesi hedeflenmektedir.Bu hedefe ulaşabilmek ve başarıyla uygulanabilmesini sağlamak amacıyla eğitimlerin mahalli olarak ekteki etkinlik çerçeve programına ve aşağıdaki hususlara göre uygulanması gerekmektedir.       Yazı ve Ekleri

 


1. F A T İ H  Projesi Kapsamında Yapılacak Eğitimler

Ülkemizin Bilgi Toplumu Strateji Belgesinde yer alan, Bilişim   teknolojilerinin eğitim sürecinin temel araçlarından biri olması,   öğrencilerin ve öğretmenlerin bu teknolojileri etkin kullanabilmesi,   hedefine ulaşmak için, 22/11/2010 Pazartesi günü Başbakanımız Sayın   Recep Tayyip ERDOĞAN´ın iştirakları ile imzalanan Eğitimde FATİH   (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) Projesi   çalışmaları devam etmektedir. Eğitimde FATİH Projesinin bileşenlerinden   bir tanesi de öğretmenlerimizi derslerinde Bilişim Teknolojisi   araçlarını ve eğitim içeriklerini aktif olarak kullanacak bilgi ve   beceriye kavuşturmaktır.

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevli, bilgisayar okur   yazarlığı ve internet kullanımı konusunda herhangi bir eğitim görmemiş   personele eğitim verilmesi amacıyla 2003/75 Sayılı Genelge ile hizmetiçi   eğitimlerin düzenlenmesine başlanmıştır. Bilişim teknolojileri   alanındaki hızlı gelişmeler, pek çok alanda olduğu gibi eğitim öğretim   alanında da bu bilgi ve teknolojiden faydalanmanın önemini ve   gerekliliğini ortaya koymuştur. 2003/75 sayılı genelge ile başlatılan   ve Bakanlığımızın her kademesindeki görevli personelin bilişim   teknolojisi alanında eğitim verilmesi amacıyla hazırlanan eğitim   içeriği, günün şartlarına göre yeniden düzenlenmiş ve ilgi (a) talimat   ile mahallinde hizmetiçi eğitim faaliyeti olarak düzenlenmesi sağlanmış   ve öğretmenlerimizin büyük çoğunluğu bu eğitimleri almıştır.

Bakanlığımız ile Ulaştırma Bakanlığı arasında arasında imzalanan ilgi   (b) işbirliği protokolü kapsamında uygulamaya konulan FATİH Projesi ile   2013 yılı sonuna kadar tüm ortaöğretim ve ilköğretim okullarındaki   dersliklere bilgisayar ve projeksiyon donanımları ile internet altyapısı   kurulacaktır. İlgi (c) yazı ile de Ortaöğretim Projesi kapsamında 1629   okula bu altyapının kurulduğu belirtilmektedir.

Ortaöğretim Projesi kapsamında donanımların kurulduğu okullar   öncelikli olmak üzere tüm FATİH Projesi kapsamında bu donanımların   kurulacağı ortaöğretim ve ilköğretim okulları ile okul öncesi eğitim kurumlarındaki sınıflarda bu   donanımları kullanacak öğretmenlerden "Temel Bilgisayar Kullanımı"   konusunda eğitim almamış olanlar ile bu konuda kendilerini yeterli   görmeyenlere; ilgi (a) yazı ekinde Ek-1 olarak yer alan   etkinlik programının, mahalli hizmetiçi eğitim faaliyeti olarak   düzenlenmesi gerekmektedir.

Konu ile İlgili üst yazı (30/12/2010 tarih ve B.08.HED.0.77.00.774.99/6722 sayı)

"Ortaöğretim Projes"i kapsamındaki  1629 okulun listesi 

 Yayın:05.07.2012 - Güncelleme:04.12.2012 - 14:24 - Görüntülenme:8675