Öğretmen Yeterlikleri ve Kalite Geliştirme Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Özel Alan Yeterliklerine Ulaşmak İçin tıklayınız

Ortaöğretim öğretmenlerine yönelik Özel Alan Yeterlikleri ve bu yeterliklere dayalı Performans Yönetim Süreci çalışmaları OÖP (Ortaöğretim projesi) kapsamında başlatılmıştır. Biyoloji Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri çalışmaları, üniversitelerden danışmanlar, görevlendirilen alan öğretmenleri ve Talim Terbiye Kurulu program uzmanından oluşan Biyoloji Komisyonu tarafından tarafından hazırlanmıştır.

Komisyon üyelerine Bireysel Performans Değerlendirme komisyonunda görevli ölçme değerlendirme uzmanlarının yanısıra, Öğretmen Yeterlikleri Merkez Planlama ve Araştırma grubu üyeleri çalıştaylara katılan Projeler Koordinasyon Merkezi, Personel Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Eğitim Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı temsilcileri de destek vermişlerdir.

Özel Alan Yeterlikleri oluşturulması sürecinin her aşamasında, tüm paydaşların katkıları değerlendirilmiş, çalışmalara ilişkin görüş ve öneriler alınarak hazırlanmıştır.

 


TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KOMİSYONU ÜYELERİ

.

Yrd Doç Mahir
Kalfa
Hacettepe
Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı

Yrd Doç Dr Z Canan Karababa

Ankara
Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı

Sevinç
Aksay

Abidinpaşa Lisesi
ıMamak
Türk Dili ve Edebiyatı
Rukiye
BİLHAN
İmam Hatip Lisesi
Elmadağ
Türk Dili ve Edebiyatı
Betül
Korkmaz
TTKB
Program Uzmanı
Türk Dili ve Edebiyatı

 


ÇALIŞMALARA DESTEK VEREN MEB PERSONELİ

.

Nuri
Cantürk
Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Öğretmen Yeterlikleri Grubu
Mehmet
Özcan
Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Öğretmen Yeterlikleri Grubu
Baki
Topçu
Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Öğretmen Yeterlikleri Grubu
Hülya
Yalçınkaya
Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Öğretmen Yeterlikleri Grubu
Esen Dalgın
Başara
Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Öğretmen Yeterlikleri Grubu
Burcu
Yılmaz
Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Öğretmen Yeterlikleri Grubu
Gül Çelebi
İlhan
Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Öğretmen Yeterlikleri Grubu

 

 Yayın:18.07.2012 - Güncelleme:01.10.2014 - 15:28 - Görüntülenme:1143